تهیۀ غذای نذری – قورمه سبزی – تهران – ایران

در ایام مذهبی شهادت امامان و معصومین در همه جای ایران مراسم گوناگون مذهبی بر پا می شود، یکی از کارهای خوب پختن غذای نذری در این روزها و رساندن آن به دست نیازمندان است، اینجا تهران است و  فامیل نذر کرده اند روز وفات پیامبر با کمک هم  قورمه سبزی بپزند و به دست فقرا برسانند.
سید جعفر میراشرفی

jafarmirashrafi@gmail.com